η αναζήτηση και η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της ενασχόλησης με την μελισσοκομική πρακτική